Sirdal kommune sitt næringsfond er tildelt midler for å avhjelpe coronasituasjonen. Dette er utlyst på regionalforvaltning.no. Søknad må også sendes via regionalforvaltning.no