Sirdøler som går på videregående skole/studerer, kan søke kommunalt stipend for høsthalvåret 2021. Søknaden må være attestert av skolen eleven/studenten går på, og må være kommunen i hende innen 15. oktober 2021.
Stipendet tildeles i år med kr 6.600,- pr. semester og kan tildeles etter søknad 16 ganger.

Nytt for skoleåret 2021/2022 er at det gis ekstra gode 1. skoleår til deg som går på Sirdal vg. skole.

For elever som går på Sirdal videregående skole gjelder følgende:
- Elever folkeregistrert i Sirdal som velger Sirdal vgs, får 7.000 kr. ekstra i kommunalt stipend første skoleåret.
- Elever folkeregistrert i Sirdal som går på Sirdal vgs. og ikke mottar borteboerstipend, får tilbud om å bo gratis på elevheimen (husleie og kost dekkes).
- Elever som går på Sirdal vgs. og ikke er folkeregistrert i Sirdal, får et stipend på 7.000 kr. første skoleåret.

Søknaden må være attestert av skolen /Sirdal vg. skole, og må være kommunen i hende innen 15. oktober 2021.

Søknadsskjema med retningslinjer