Det fordeles hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsgruppene er ordinære anlegg, nærmiljøanlegg, samt anlegg for friluftsliv i fjellet.
Anlegget det søkes om midler til må være med i kommunens prioriterte liste.
Det gjøres for øvrig oppmerksom på at søkerne må selv skaffe til veie nødvendig dokumentasjon til søknaden.
Nytt av året er at kravet om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning blant annet bortfaller.

Vi oppfordrer forøvrig alle søkere til å sette seg inn i bestemmelsene før man søker. Bestemmelsene samt søknadsskjema (digitalt) finner man på www.anleggsregisteret.no

Søkere på spillemidler kan være kommuner, idrettslag eller andre ikke-kommersielle sammenslutninger.

Spørsmål rettes til: Lars S. Nedland på tlf. 38 37 90 54 eller på mail til lsn@sirdal.kommune.no