Vi er nå godt i gang med å vaksinere innbyggerne i Sirdal kommune. Denne uken ble vi ferdig med å sette første dose på de som er 85 år og eldre, som har takket ja til vaksinen. I tillegg nærmer vi oss at beboerne på Sirdalsheimen er fullvaksinert. Neste uke starter vi med å vaksinere innbyggerne i aldersgruppen 75-84 år. Parallelt vaksinerer vi helsepersonell etter prioriteringsliste.

 

Får innkalling

Vi ringer foreløpig rundt til de som står for tur til å få vaksinen, og det vil da bli stilt noen spørsmål om helsetilstand, medisiner, transport og en får oppgitt tidspunkt og sted for dose 1 og dose 2. Når en får telefonen må en takke ja eller nei til vaksinasjon, hvis en er i tvil så får en neste sjans for vaksinasjon når det blir fritt fram for å få vaksinen.

 

Kom på tiden

Man må møte på tidspunktet man har fått tildelt, og ikke før eller etter. Dette for å hindre at mange mennesker samles. En blir mottatt og registrert, og en får informasjon om vaksinen og påminnelse om tid for dose 2 når en kommer. En må oppholde seg i gangen til en blir hentet for vaksinering, så ha på godt yttertøy.
MEN dersom man har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, hoste eller forkjølelse, må man gi beskjed om at man ikke kan møte. Da kan den dosen gå til en person på reservelista, og en får ny mulighet for å bli vaksinert uka etter. Ring og gi beskjed på tlf 38379130.

 

Vaksinasjonssted og ventetid etter vaksinasjon

Det avhenger av antall doser vi får levert hvor vi vaksinerer, men inntil videre vaksineres det på Tonstad helsestasjon og Tjørhom legekontor. Når en blir ringt til, vil det bli opplyst hvor en skal møte.
Etter vaksinering må en sitte å vente i 30 minutter, slik at en kan bli fulgt opp dersom en skulle få noen form for reaksjoner