Vi vaksinerer nå i prioriteringsgruppe 3 som er innbyggere i alderen 75 – 84år.

Neste prioriteringsgruppe (4) er sammensatt. Da skal en prioritere de mellom 65-74 år, samtidig skal de med høy risiko i alderen 55-64 tilbys vaksine. Høy risiko defineres utfra kriterier satt av FHI, og hver fastlege har ansvar for å lage prioriteringsliste.

I løpet av uke 14 skal de vi har på våre lister fra prioriteringsgruppe 3, ha fått tilbud om vaksine.

Hvis du er innbygger i Sirdal i aldersgruppen 75-84 år med fastlege i annen kommune, og ønsker vaksine, men ikke har fått tilbud om vaksine, anbefaler vi at du gjør følgende: Ta kontakt med fastlegen din for å få en erklæring på at du kan få vaksinen. Denne erklæringen sendes til legekontoret på Tonstad, og vi kontakter deg for å avtale tid.

Vi starter og å vaksinere i prioriteringsgruppe 4 i uke 14, og de som får tilbud den uken blir ringt til i løpet av de 3 første dagene i neste uke (uke 13).

Vi minner om at de som skal inn på helsestasjonen på Tonstad eller på legekontoret på Tjørhom for å få vaksine, kommer til avtalt tid (maks 5 minutter før), har på MUNNBIND, spriter hendene og holder avstand (vent på anviste plasser).

På forhånd takk for godt samarbeid. Vaksineringen har gått veldig bra så langt. 

Ønsker alle en GOD PÅSKE.