Vi regner med å være ferdig med å tilby dose 1 til de i prioriteringsgruppe 4 (Alder 65-74 år, pluss de med høy risiko) i uke 19. Deretter tilbys grupper med underliggende sykdommer/tilstander etter alder.

De som fikk første dose med Astra Zeneca sin vaksine, vil få tilbud om dose to med BioTech og Pfizer sin vaksine i uke 22. Tidspunkt for dette vil den enkelte få beskjed om.

Vi vaksinerer og får doser etter hvor folk har bostedsadresse, så alle med adresse i Sirdal kommune hører til å få tilbud om vaksine her, når det er deres tur. Foreløpig ringer vi rundt til alle som skal få tilbud om tid til vaksinering. Vi ringer fortrinnsvis mandag, onsdag og fredag formiddag.

De som ikke har fastlege i Sirdal, må kontakte sin fastlege, og gi beskjed om at det må sendes erklæring til Tonstad legekontor at de kan få vaksinen, og hvilken prioriteringsgruppe personen er i. Vi må ha skriftlig dokumentasjon for at en skal sikre at en blir innkalt.