I en god uke fremover vil det være ekstra stor ferdsel i fjellet her i Sirdal. Vi oppfordrer derfor skiturister og andre som ferdes i fjellet at man tar hensyn til villreinen i denne tiden, og spesielt nå i påska.

For mer info: https://www.fylkesmannen.no/agder/Miljo-og-klima/Viltforvaltning/Ta-hensyn-til-villreinen-i-paskefjellet/