Som kjent har myndighetene, både lokale og sentrale, nå innført vidtfavnende tiltak i kampen mot korona-smitte.

Mange av disse tiltakene har direkte innvirkning på bedrifter i Sirdal. For å kunne avhjelpe litt vil Sirdalsvekst, dersom kunder ønsker det, flytte terminforfall i perioden 13/3 – 30/6 ,i første omgang, tre måneder fram i tid.

Dette betyr at låneforfall 14/3 vil bli flyttet til 14/6, låneforfall 15/4 vil bli flyttet til 15/7 osv.

De av våre kunder som ønsker en slik flytting av terminforfall bes melde dette til oyvind.sjotro@sirdal.kommune.no

Styre i Sirdalsvekst KF vil så gjøre ny vurdering mot slutten av 2 kvartal.

For Sirdalsvekst KF

Brynjar Bø                                                                 Øyvind Sjøtrø

styreleder                                                                   daglig leder