Teknisk drift informerer om at det i løpet av første halvdel av august vil bli lagt ut tilbudsinnbydelse for innleie av maskiner til brøyting og rydding av kommunale og private veger og parkeringsplasser.

           

Tilbudsinnbydelsen vil gjelde for rodene:

Nr. 2 Fidjeland

Nr. 6 Tjørhom

Nr. 13 Litleli, Tonstad

Nr. 15 Høgåsen, Tonstad

Nr. 16 Josdal

 

På bakgrunn av tilbudsinnbydelsen vil det bli inngått kontrakter for nevnte roder for perioden 01.10.20 - 01.06.25

 

Tonstad, den 15.07.2020

Frank Haughom

Enhetsleder teknisk drift