På grunn av at utvalget skal på befaring, så blir møtestart for TLM 24. mai utsatt til kl. 11:00.