I henhold til plan- og bygningsloven kap. 17 og kommunestyrevedtak i k-sak 25/07 er det framforhandlet følgende forslag til utbyggingsavtale:

1.Utbyggingsavtale tilknyttet utbygging av reguleringsplan for Sandklatten, plan ID 2019009, gnr. 9, bnr. 10, Sinnes.

Utbyggingsavtalen legges i henhold til plan – og bygningslovens § 17-4 ut til offentlig ettersyn i perioden 28.08. – 28.09.2023. 

Eventuelle merknader må sendes til post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune, Rådhuset, Tonstadvegen 28, 4440 Tonstad innen 28.09.2023.

Enhet for arealforvaltning

Vedlegg:
Signert utbyggingsavtale Sandklatten