Vi har nå gitt tilbud om 1 dose til nesten alle i gruppe 4, som er Sirdøler i alderen 65-74 år, og personer med høy risiko i alderen 18-64. Vi mangler noen som har fastlege i en annen kommune, som har takka nei i første omgang eller som av andre årsaker venter.

Noen i prioriteringsgruppene med underliggende tilstander/sykdommer har fått tilbud, men dessverre opplever vi nå at svært få/ ingen vaksiner tilgjengeliggjøres til dose 1. FHI forklarer dette med at det kun sendes ut til dose 2 på grunn av naturlige sykler i et vaksine-flerdoseprogram, ujevne leveranser og endring av intervall. I tillegg skal de som fikk første dose av Astra Zeneca få mRNA dose 2. For Sirdal kommune sin del vil vaksinering primært av dose 2 vare ut uke 22.

FHI lover mer informasjon rundt vaksinering i sommer, så vi kommer tilbake med mer informasjon når denne foreligger. Men vi antar at det blir vaksinering hver uke sommerferien gjennom.