SIRDAL KOMMUNE - VEDTAK AV REGULERINGSPLANER

 

PLAN ID 2020002 Reguleringsplan for Brende Myrane

PLAN ID 2019014 Reguleringsplan for Brådet, Suleskard

 

  1. Kommunestyret vedtok den 16.06.2022 k-sak 22/42 reguleringsplan for Brende Myrane, plan ID 2020002.

Forslagsstiller: Osli Eiendom AS

Grunneiere: Berit Aamlid Syvertsen mfl.

Beliggenhet: Brende Myrane, Omlid, gnr. 19, bnr. 2 m.fl.

Formålet med planen er todelt; (1) samle fire eldre reguleringsplaner i én felles detaljregulering for hele området, og (2) legge til rette for en fortetting med 9 nye fritidsboligtomter rundt Kroknuten i vest.

Ifølge kommuneplan: Kommunedelplan Sirdal nord.

 

  1. Kommunestyret vedtok den 16.06.2022 k-sak 22/41 reguleringsplan for Brådet, Suleskard plan ID 2019014.

Forslagsstiller: Tutor Eiendom AS

Grunneiere: John Haugen og Geir Terje Sirekrok.

Beliggenhet: Brådet Suleskard, gnr. 1, bnr. 1 og 2 m.fl.

Formålet med reguleringsplanen: 10 nye fritidsboliger, 2 ny eneboliger, samt sikre

tilhørende funksjoner som vei, parkering, friluftsområder, skiløype mm.

Ifølge kommuneplan: Kommunedelplan Sirdal nord.

 

 

Ferdigstilte plandokumenter vil være tilgjengelige på https://www.arealplaner.no/sirdal4228/arealplaner/search

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøringsdato. 

 

 

Tonstad, 18.07.2022

Enhet for arealforvaltning