Basar på Tjørhom Grendehus fredag 12. oktober kl. 19.00
Innkomne midlar går til arbeid med funksjonshemma born og unge i Ecuador via Misjonsalliansen sitt arbeid der.
Andakt ved Rolf Eriksen. 
Matservering.
Loddsal på bok og åresal.
Mange flotte gevinstar.

Arr.: Kyrkjelyden si misjonsgruppe.