øs barnehage_150x160

Øvre Sirdal barnehage

Øvre Sirdal barnehage er en to avdelingsbarnehage som ligger «midt i naturen» på Tjørhom. 
Uteområdene blir brukt flittig sommer som vinter. 

Virksomhetsplan 2021-2025

Årsplan 2023/2024 

Tonstad barnehage
Tonstad barnehage

Tonstad Barnehage

Tonstad barnehage er en fem avdelings barnehage som ligger i flotte omgivelser på Tonstad.
Nærområdet blir brukt mye til turer både sommer og vinter. Barna er organiserte i 6 grupper. 

Virksomhetsplan Tonstad barnehage 2023-2027

Årsplan for Tonstad barnehage 2023-2024

Felles satsing og annen informasjon

Felles satsing for barnehagene er voksenrollen. De voksne skal være varme og grensesettende, og de skal møte barna på en likeverdig men ikke likestilt måte.  Begge barnehagene fokuserer også mye på å ha et godt språkmiljø for alle barna.

Barnehagene har to hovedopptak, med plass fra medio august og 1.januar hvert år. Fortløpende opptak ved ledighet. Det bestrebes at alle som søker plass skal få dette ved behov.

Mer informasjon om opptak, betalingssatser og åpningstider finnes i barnehagenes informasjonsfolder som du kan laste ned ved å klikke på den eksterne lenken under. 

Søknadsskjema gratis kjernetid - redusert foreldrebetaling  PDF document ODT document
Informasjon om utsatt skolestart 
Informasjon om framskutt skolestart 
Rutinebeskrivelse for søknader om utsatt/framskutt skolestart 
Søknad om utsatt eller framskutt skolestart