Lister PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste har et nært samarbeid med barnehage, skole og voksenopplæring. Organisert etter vertskommunemodellen, det Farsund kommune er vertskommune. For mer info om Lister PPT, klikk på den eksterne lenken under. 

Hjemmeside Lister PPT 

Lister barnevern

Med barnet i fokus – rett hjelp til rett tid

Alle barn har rett på en trygg og god oppvekst. Omsorg for barn er i første rekke foreldrenes ansvarog barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Barnevernet kan være en støttespiller for ban og familier som trenger hjelp. Barnevernet snakker alltid med barnet det gjelder, da deres opplevelser og perspektiv tydelig skal komme frem. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Lister barnevern består av kommunene Lyngdal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund, Audnedal og Hægebostad. 

Hjemmeside Lister Barnevern

Kontaktinformasjon Lister barnevern og Lister PPT

Åpningstider:
Lister barnevern

Mandag til fredag
08:00 - 15:30

Tlf: 908 04 005

Besøksadresse: Husan, Brogaten 7, 4550 Farsund

e-post: post@farsund.kommune.no

Lister Barnevern har også sin egen snapchat, brukernavnet her er listerbarnevern 

Åpningstider:
Lister PPT 

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
08:00 - 14:00
Tlf: 903 60 644

Besøksadresse: Torvet 3, 4550 Farsund

All post med sensitivt innhold (fødselsdato, etc), bes sendes til vår postadresse: Lister PPT, Pb. 100, 4552 Farsund
Ellers kan du også sende det trygt digitalt via eDialog (trykk her).

Ikke-sensitiv informasjon kan sendes til oss pr. epost: listerppt@farsund.kommune.no

Info vakttelefon barnevernsvakta

Det er nå en egen barnevernsvakt knyttet til Lister barnevern.

Telefon:
90 22 61 11