Lister PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste har et nært samarbeid med barnehage, skole og voksenopplæring. Organisert etter vertskommunemodellen, det Farsund kommune er vertskommune. For mer info om Lister PPT, klikk på den eksterne lenken under. 

Lister PPT 

Lister barnevern

Med barnet i fokus – rett hjelp til rett tid

Alle barn har rett på en trygg og god oppvekst. Omsorg for barn er i første rekke foreldrenes ansvarog barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Barnevernet kan være en støttespiller for ban og familier som trenger hjelp. Barnevernet snakker alltid med barnet det gjelder, da deres opplevelser og perspektiv tydelig skal komme frem. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Lister barnevern består av kommunene Lyngdal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund, Audnedal og Hægebostad. 

 

Kontaktinformasjon Lister Barnevern

For kontakt med Lister barnevern:

Tlf: 38 38 20 00 | Postboks 100, 4552 Farsund

Besøksadresse: Husan, Brogaten 7, 4550 Farsund

e-post: post@farsund.kommune.no

Gå til hjemmeside: www.listerbarnevern.no

Lister Barnevern har også sin egen snapchat, brukernavnet her er listerbarnevern 

Info vakttelefon barnevernsvakta

Det er nå en egen barnevernsvakt knyttet til Lister barnevern.

Telefon:
90 22 61 11