Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innkreving av skatt og avgifter

Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen frem til nå har hatt ansvaret for. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som ble overført til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

For mer informasjon: https://www.skatteetaten.no/skatteoppkrever/oppdatering/informasjon-om-skatteoppkreveroppgaver-pa-kommunenes-nettsider/

Vi får av og til også spørsmål om Sirdal kommune har eiendomsskatt på fast eiendom - privat eiendom/bolig, noe vi ikke har. 

For eiendomdskatteliste (næringseiendom, kraftanlegg, kraftnett, vindkraftverk) for 2021, klikk her...