Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
23. november:

Smitteverntiltak i Sirdal kommune – gjeldende fra 23.11.20

Innkreving av skatt og avgifter

Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen frem til nå har hatt ansvaret for. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

For mer informasjon: https://www.skatteetaten.no/skatteoppkrever/oppdatering/informasjon-om-skatteoppkreveroppgaver-pa-kommunenes-nettsider/