Retningslinjer ungdomsboliger/gjennomgangsboliger

I Kommunestyre 10.11.16 sak 16/127 «Anskaffelse av ungdomsboliger/gjennomgangsboliger» ble det vedtatt kjøp av 2 leiligheter i Bjødnetun ll
Leilighetene ligger i samme bygg i Tonstad sentrum. De har to soverom og er hver på 67m2 inkl. 5m2 bod. Leilighetene ligger i 1 evt. 2 etasje. Leilighetene vil bli utleid med hvitevarer og sentralstøvsuger.

Retningslinjer for ungdomsboliger/gjennomgangsboliger ble vedtatt i Kommunestyre 30.03.17, sak. 17/26

Formål

Kommunen leier ut boliger øremerket ungdom i aldersgruppen 18–34 år.
Ungdomsboliger er et virkemiddel for å bistå ungdommer i kommunen i etableringsfasen. Retningslinjene skal legges til grunn for tildeling av ungdomsboliger.

Kriterier for tildeling:

- Man kan søke fra og med det året man fyller 18 år, til og med det året man fyller 34.

- Tildeling skjer ved loddtrekning. Det skal være minst 2 fra administrasjonen og ordfører eller varaordfører tilstede under trekningen.

- Ungdomsbolig tildeles for inntil 3 år med gjensidig oppsigelse på 3 mnd. for begge parter.

- De som har benyttet seg av tilbud om ungdomsbolig til redusert pris vil ikke senere kunne ha redusert pris på bolig som ansatt i Sirdal kommune.

- Ved ledighet i bolig kunngjøres dette ved ny utlysning.

- Leiesatser følger kommunale utleiesatser. Pris settes lik pris for ansatte til subsidiert pris de 3 første årene. 

For mer informasjon, kontakt Torunn Josdal - tlf. 38379000