Tjenesten er et tilbud til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser, vaksinerer, samarbeider med skolen om individuell eller gruppeoppfølgning av barn som har behov for dette og deltar i helseopplysning. Har fullført kursing i «Kjærlighet og grenser» og «Zippy» og samarbeider med lærerne når disse oppleggene kjøres på skolen.

Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. Såkalt «åpen dør» har en sentral plass i tjenestetilbudet.  Se program for skolehelsetjenesten i grunnskolen under.

Grunnvaksinasjon begynner vanligvis når barnet er 3 mnd gammelt, og følger et nasjonalt program. For å vedlikeholde immunitet, tilbys oppfriskningsdoser i skolealder. Foresatte vil få skriftlig melding om dette.

Skolehelsetjenesten har tilbud til elevene ved Sirdal Videregående skole. Tilbudet består av individuelle samtaler, prevensjonsveiledning og administrering av bestillinger av prevensjon. Helsesøster har lokale på skolen. Hun organiserer hemoglobinmålinger 3 ganger årlig, der elevene blir fulgt opp videre ved behov. Helsesøster er med i nettverk for sunn jenteidrett og er sertifisert som LEVEL 0 kursholder, som er et parforberedende kurs i videregående skole. Dette kurset kan holdes årlig, dersom skolen ser det som hensiktsmessig.