Helse- og omsorgstjenestene er preget av en rekke utfordringer. Det blir flere eldre og færre yrkesaktive. Kommunen får stadig tilført nye oppgaver fra staten. Samtidig gir ny teknologi nye muligheter. 

Formålet med denne planen er å beskrive utfordringene samt å skissere strategier for hvordan Sirdal kommune bør møte disse utfordringene. Målgruppe for planen er innbyggere, politikere, ledere og ansatte i kommunen. 

Les planen her: Helse og omsorg i Sirdal mot 2030.PDF