Sirdal kommune tilbyr sine innbyggere mulighet å søke i byggesaksarkivet. En kan søke på de kriterier man ønsker.
Noen av dokumentene er etter en avgjørelse fra kommunen stengt. I dette tilfellet skal man ta kontakt med kommunen og spørre om man kan få innsyn.  Akkurat på samme måte som man har gjort tidligere.

Klikk alltid på pilen foran dokumentet, også hvis dokumentet er låst. Ofte er det en del underdokumenter som er åpne og man får informasjon som faktisk er tilgjengelig, tegninger for eksempel.

byggesakarkiveksempel.png

Du kommer til arkivet her