Hvis du leter etter informasjon om reguleringsplaner eller kommuneplaner, så er det greieste å bruke kartklienten "plandialog". 
Denne inneholder både en kartdel og en planregisterdel med tilhørende koblinger slik at en har alt knyttet mot arealplaner tilgjengelig på ett sted. Ulempen er manglende utskriftfunksjonalitet. 
Har man i tillegg behov for å se på skred og flomfare så er dette tilgjengelig i "Listerkart" - der har man valget mellom to ulike kartklienter der den ene har en noe bedre utskriftsfunksjonalitet. 

Planbase (kun dokumenter)

Dette er kommunens planregister. Her finner en plankart, bestemmelser, mindre endringer og dispensasjoner med mer for både regulerings- og kommuneplaner.

Planbase Sirdal kommune

Lister kart

Det er også tilgjengelig en app (Kommunekart) for nettbrett og smarttelefoner. Har du behov for å skrive ut målestokkriktig til pdf kan du klikke her

Lister kart 

Plandialog

Dette er kommunens nye verktøy for innsyn og dialog i forbindelse med planprosesser.Her kan en se kart- og plandata og få innsyn i saksmappen direkte fra arkivet. For planer som er under behandling vises tidslinje hvor det fremgår hvor langt i prosessen planener kommet. Her kan det sendes innspill og merknader for planer i høringsfasen. Disse blir så registrert direkte i kommunens postmottak. 

Planinnsyn