Hvis du leter etter informasjon om reguleringsplaner eller kommuneplaner, så er det greieste å bruke kartklienten "plandialog". 
Denne inneholder både en kartdel og en planregisterdel med tilhørende koblinger slik at en har alt knyttet mot arealplaner tilgjengelig på ett sted. Ulempen er manglende utskriftfunksjonalitet. 
Har man i tillegg behov for å se på skred og flomfare så er dette tilgjengelig i "Listerkart" - der har man valget mellom to ulike kartklienter der den ene har en noe bedre utskriftsfunksjonalitet. 

Planbase (kun dokumenter)

Dette er kommunens planregister. Her finner en plankart, bestemmelser, mindre endringer og dispensasjoner med mer for både regulerings- og kommuneplaner.

Planbase Sirdal kommune

Lister kart

Det er også tilgjengelig en app (Kommunekart) for nettbrett og smarttelefoner. Har du behov for å skrive ut målestokkriktig til pdf kan du klikke her

Lister kart 

Situasjonskart

Søk opp området du er interessert i ved å søke på gnr/bnr/fnr, adresse eller stedsnavn. For å komme til kartdatabasen, klikk her... 
Etter hvert som du skriver kommer en forslagsliste opp, klikk på det som er aktuelt i lista for å komme direkte til riktig sted.
Det kan kreve litt prøving og feiling for å gjøre effektive søk og oppslag, men når en har lært seg dette er det veldig enkelt.
En kan også søke opp reguleringsplaner med både navn og planID

sitkart 1.jpg

Etter oppslaget krysser du ut menyen som kom opp på høyre kant.
Zoom inn og ut med musehjulet til du ser det utsnittet du er interessert i, flytt deg rundt ved å klikke og dra med musa.
Klikk så på kartlag knappen som vist ovenfor, velg så de kartlagene du vil se i menyen til høyre.

For å lage et pdf dokument velg så «meny» og «skriv ut», gjør så de relevante valgene i menyen til høyre og flytt rammen der du vil ha den og klikk «lag pdf»
Etter noen sekunder venting (ha litt tålmodighet) vil du da få frem en lenke til å laste ned filen som du kan lagre elektronisk eller skrive ut, som vist nedenfor.

sitkart 2.jpg

I tillegg til utskrift er det også mange andre nyttige funksjoner i menyen, her er bare å prøve seg frem.
Spesielt nyttig er kanskje funksjonen som lar deg dele akkurat det kartutsnittet og kartlagene du ser på skjermen, for eksempel som en URL mottakeren kan klikke på.

sitkart 3 .jpg

Plandialog

Dette er kommunens nye verktøy for innsyn og dialog i forbindelse med planprosesser.Her kan en se kart- og plandata og få innsyn i saksmappen direkte fra arkivet. For planer som er under behandling vises tidslinje hvor det fremgår hvor langt i prosessen planener kommet. Her kan det sendes innspill og merknader for planer i høringsfasen. Disse blir så registrert direkte i kommunens postmottak. 

Planinnsyn