Ny folkehelseoversikt for 2023 er basert på innhenting av siste tilgjengelige statistikker og interne dokumenter. Folkehelseoversikten dokumenterer befolkningens helsesituasjon, gir indikasjoner på relevante satsningsområder og brukes i kommunens planarbeid. 

Hovedområdene i folkehelseoversikten er vurdert og kartlagt i forhold til risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer. 

Les folkehelseoversikten her: 

Folkehelseoversikt Sirdal 2023 - oktober 2023.pdf