Ved brann og ulykker ring 110. 

Brannstasjoner i kommunen - info og lokasjon

Sirdal brann- og redningsvesen har to brannstasjoner. En hovedstasjon på Tonstad og en lokalstasjon på Tjørhom. Til sammen er det ansatt 24 deltidsmannskaper fordelt på de to stasjonene.

 Brannstasjonen disponerer følgende kjøretøy:

- 2 stk. Mannskapsvogn (Brannbil)
- 2 stk. Tankvogn
- Røykdykkerbil
- ATV
- Beltevogn
- Redningsbåt
- IUA-tilhenger med utstyr til å håndtere akutt forurensning.

Begge mannskapsvognene er i tillegg til utstyr beregnet for brann- og redningsaksjoner utstyrt med halvautomatiske hjertestartere. Dette utstyret ble overlevert brannvesenet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Viktig! Ved akutt hjertestans skal man ikke ringe brannvesenet, men AMK-sentralen med nødnummer 113.

Forebyggende brannvern/feiing

Den viktigste og mest tidkrevende oppgaven til brannvesenet er det forebyggende arbeidet. Det forebyggende arbeidet består blant annet av tilsyn med særskilte brannobjekt, arrangere øvelser, informasjon til publikum, besøk av barnehager og skoler på brannstasjonen osv.

Forebyggende brannvern omfatter også feiing og tilsyn med fyringsanlegg. I Sirdal kommune er denne tjenesten satt ut på anbud, og det er for tiden feiermestrene Jostein og Frank Berthelsen som er de utførende feiere. I Sirdal er det også vedtatt lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger som er tilknyttet offentlig eller privat vann og/eller avløpsanlegg. Dette utføres hvert 4. år.

Forskrift om feiing og tilsyn i fritidsboliger - Sirdal kommune

Brannvern i hjemmet

Det er viktig at enhver sørger for at brannsikkerheten er tilfredsstillende i sitt eget hjem. I boliger er det spesielt to ting som kan redde liv og verdier, manuelt håndslokkeutstyr og røykvarsler. Det er også viktig å gjennomføre evakueringsøvelser for de tilhørende i hjemmet.

Håndslokkeutstyr

Hver bolig skal utstyres med manuelt slokkeutstyr (minimum 6 kg pulverapparat/9 kg skumapparat/6 kg skumapparat m/eff. Kl. min. 21A). Manuelt slokkeutstyr må kontrolleres jevnlig. Pulverapparat i husstander skal kontrolleres av sakkyndig firma hvert 5. år. Kontroll av pulverapparat kan utføres av Sirdal brann- og redningsvesen. I tillegg bør man utføre egenkontroll på apparatet.

Røykvarsler 

Hver bolig skal ha minst en typegodkjent røykvarsler, og denne skal vekke sovende personer på soverommene når dørene er lukket. For å være sikker på at røykvarslere virker må den testes og rengjøres jevnlig. 1. desember er røykvarslerdagen. På denne dagen bør man gjøre det til en rutine å bytte batteri. I tillegg bør man teste batteriet hver måned.

Bruk av ild utendørs

I tidsrommet 15. april – 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra brannvesenet. I tidsrommet 15. september til 15. april er det lov å gjøre opp ild, men kun for å brenne kvister og annet hageavfall. Gi gjerne beskjed til brannvesenet uansett.

Olje og kjemikalieberedskap

Beredskap mot akutt olje- og kjemikalieforurensning er på landsbasis organisert i 34 IUA-regioner underlagt Kystverket. IUA Vest-Agder innbefatter kommunene Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Lindesnes, Mandal, Marnardal, Kvinesdal, Lyngdal, Sirdal og Åseral. IUA's formål er å sikre at det blir iverksatt tiltak når en forurensningssituasjon inntreffer.

110-sentralen

Sirdal brann- og redningsvesen er koblet opp mot 110-sentralen til Brannvesenet Sør-Rogaland IKS i Stavanger. Dersom du ringer 110 i Sirdal vil du derfor komme i kontakt med en operatør i Stavanger, som kaller ut nødvendig antall mannskaper i Sirdal. 110-sentralen vil ved behov varsle politi og medisinsk personell.

Varsling av brann og ulykker

"....en – en – null...."

 Trenger du hjelp fra brannvesenet ringer du 110.

 For at barn lettere skal oppfatte hva de skal gjøre, sier du at de skal ringe: 

"en en null" ikke "hundre og ti"

 Det samme gjelder de øvrige nødnumrene 112 - POLITI og 113 - MEDISINSK PERSONELL.

Andre tjenester

  • Service/kontroll og fylling av håndslukker:            kr 140 eks. mva
  • Service/kontroll av husbrannslange:                       kr 80 eks. mva
  • Levering av vann med tankbil (Drikkevann kvalitet):     kr 950/t eks. mva