Iverksette tiltak nytt bilde_300x200

Sjekk alltid aktuell plan og bestemmelser før du planlegger tiltaket

Planbase 

 

 

Informasjon om nye byggregler

Forenklinger i byggesaksforskriften

Du skal søke om tiltak som ikke krever ansvarsrett. Du trenger:

Tiltaket ditt begrenses av reguleringsplan, og du ønsker å søke om dispensasjon. Du trenger:

Nabovarsling 

Kart som viser berørt areal. Andre vedlegg som situasjonsplan, terrengsnitt og tegninger kan avhengig av tiltaket ditt være nødvendig.

Selve søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan/regelverk/annet PDF document
ODT document

Kommunale avgifter 2020

Gebyrregulativ for saksbehandling iht. Plan og bygningsloven