Informasjon om elevheimen

Øyghedlar er en kommunal elevheim som tilbyr hybel til alle elevene på Sirdal videregående skole. Elevheimen består av et fellesbygg, en vaktbolig, en smørebod og 9 hybelbygg. Elevene bor på hybelbygg med 8 elever på hvert bygg. Hver elev har sin egen hybel med bad og hybelkjøkken. På hvert bygg er det i tillegg et fellesområde med bord og sofa, utstyrsboder og et vaskerom med vaskemaskin og tørkeskap. 

Øyghedlar skilt[1].JPG

Elevheimen er bemannet døgnet rundt i ukedagene. På dagtid er ledelse, renholdere og kjøkkenpersonal tilstede, ettermiddag/kveld/natt er det egen vaktordning som har tilsyn med elevene. I helgene har tilsynsvakten jevnlige oppmøter.

Tilsynsvaktene skal sørge for ro og orden, hjelpe elevene med praktiske problemer, være et kontaktledd ovenfor foreldrene samt utføre vaskesjekk og ryddesjekk på hyblene. 

Øyghedlar 1[1].JPG

Elevene får servert frokost mandag til fredag, hvor de også kan smøre seg niste.  Det er middagsservering mandag til torsdag.
For elever som er modne nok er elevheimen et godt sted å erfare å flytte hjemmefra for første gang, med trygge rammer og et kjekt fellesskap med medelever. 

Øyghedlar 2[1].JPG

Pris for å bo på elevheimen ligger litt over det du får i borteboerstipend.