Rådhus

Kontaktinfo enhetsledere

Kontaktinfo enhetsledere, klikk her... 

Fakturainformasjon

Fakturaer til Sirdal kommune skal som hovedregel sendes elektronisk i EHF-format. Elektronisk adresse: 9908:964964165

Om din virksomhet foreløpig ikke kan sende EHF-faktura har DIFI en oversikt over fakturasystem som kan levere elektronisk handelsformat (EHF) slik at virksomheten enkelt kan ta det i bruk.