Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr

Kommunedirektør

Kommunedirektøren er øverste sjef for den kommunale administrasjonen, og har ansvar for at de saker som legges fram for politikere og andre folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Aud Sunniva Fuhr 

Telefon: 930 00 570 
E-post: aud.sunniva.fuhr@sirdal.kommune.no 

 

Kommunalsjef - Samfunn

John Birkeland

Telefon: 481 87 887

e-post: John.Birkeland@sirdal.kommune.no

Kommunalsjef - Oppvekst

Elisebeth Åvesland

Telefon: 412 14 394

e-post: Elisebeth.Avesland@sirdal.kommune.no

Næringssjef

Elen Renate Liland Hove

Telefon: 415 05 531

E-post: Elen.Renate.Liland.Hove@sirdal.kommune.no

HMS/personalrådgiver

Gunn Torhild Bjørnestad

Telefon: 412 02 372

E-post: gunn.torhild.bjornestad@sirdal.kommune.no

Personalkonsulent

Bente Holta

Telefon: 976 57 938

E-post: Bente.Holta@sirdal.kommune.no

Sentralarkivet

Mona Ousdal

Telefon: 38 37 90 18
E-post: Mona.Ousdal@sirdal.kommune.no

Informasjonsavdelingen

Leder:
Trond Arne Thomassen

Telefon: 976 17 576

E-post: trond.arne.thomassen@sirdal.kommune.no

Elevheimene

Leder:
Iselin Seglem Levang

Telefon: 905 07 577

E-post: iselin.seglem.levang@sirdal.kommune.no