bilde Aud Sunniva Fuhr 1

Kommunedirektør

Kommunedirektøren er øverste sjef for den kommunale administrasjonen, og har ansvar for at de saker som legges fram for politikere og andre folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Aud Sunniva Fuhr 
Tlf: 38 37 90 00
Mob: 93 00 05 70 
e-post: aud.sunniva.fuhr@sirdal.kommune.no 

 

Økonomisjef

Arne Petter Fredriksen

Mob: 95 11 00 01

e-post: arne.petter.fredriksen@sirdal.kommune.no

 

 

Næringssjef

Elen Renate Liland Hove

Mob: 415 05 531

e-post: Elen.Renate.Liland.Hove@sirdal.kommune.no

HMS/personalrådgiver

Gunn Torhild Bjørnestad

Tlf: 38 37 91 48
Mob: 41 20 23 72

e-post: gunn.torhild.bjornestad@sirdal.kommune.no

Personalkonsulent

Bente Holta

Mob: 976 57 938

epost: Bente.Holta@sirdal.kommune.no

Sentralarkivet/Politisk sekretariat

Arkivleder:
Marit Auset 

Tlf: 38 37 90 18
Mob: 99 30 12 68

e-post: marit.auset@sirdal.kommune.no

Informasjonsavdelingen

Leder:
Trond Arne Thomassen

Tlf: 38 37 90 26
Mob: 97 61 75 76

e-post: trond.arne.thomassen@sirdal.kommune.no

Elevheimene

Leder:
Iselin Seglem Levang

Mob: 905 07 577

e-post: iselin.seglem.levang@sirdal.kommune.no