bilde Aud Sunniva Fuhr 1

Kommunedirektør

Kommunedirektøren er øverste sjef for den kommunale administrasjonen, og har ansvar for at de saker som legges fram for politikere og andre folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Aud Sunniva Fuhr 
Tlf: 38 37 90 00
Mob: 93 00 05 70 
e-post: aud.sunniva.fuhr@sirdal.kommune.no 

 

Økonomisjef

Arne Petter Fredriksen

Mob: 95 11 00 01

e-post: arne.petter.fredriksen@sirdal.kommune.no

 

 

Kontaktperson for næringssaker

John Birkeland 

Tlf: 38 37 90 19
Mob: 48 18 78 87

e-post: john.birkeland@sirdal.kommune.no 

HMS/personalrådgiver

Gunn Torhild Bjørnestad

Tlf: 38 37 91 48
Mob: 41 20 23 72

e-post: gunn.torhild.bjornestad@sirdal.kommune.no

Personalkonsulent

Ommund Fintland 

Tlf: 38 37 90 15
Mob: 48 18 78 95

epost: ommund.fintland@sirdal.kommune.no

Sentralarkivet/Politisk sekretariat

Arkivleder:
Marit Auset 

Tlf: 38 37 90 18
Mob: 99 30 12 68

e-post: marit.auset@sirdal.kommune.no

Informasjonsavdelingen

Leder:
Trond Arne Thomassen

Tlf: 38 37 90 26
Mob: 97 61 75 76

e-post: trond.arne.thomassen@sirdal.kommune.no

Elevheimene

Leder:
Frode Ovedal 

Tlf: 38 37 02 14
Mob: 91 78 85 25

e-post: Frode.Ovedal@sirdal.kommune.no