Det finnes mange aktive lag og foreninger i Sirdal kommune. Disse har diverse tilskuddsordninger man kan søke på gjennom året.

Informasjon om de forskjellige ordningene, søknadsfrister samt søknadssjema finner du under.

Eksterne lenker:

Retningslinjer tilskudd for lag og foreninger

Søknadsskjema tilskudd til enkeltarrangement

Retningslinjer og søknadsskjema tilskudd bevaringsverdige bygg/kulturminne