Det finnes mange aktive lag og foreninger i Sirdal kommune. Disse har diverse tilskuddsordninger man kan søke på gjennom året.

Informasjon om de forskjellige ordningene, søknadsfrister samt søknadssjema finner du under.

Eksterne lenker:

Søknadsskjema tilskudd til enkeltarrangement

Retningslinjer og søknadsskjema tilskudd bevaringsverdige bygg/kulturminne

Tilskudd til anlegg for idrett- og fysisk aktivitet (spillemidler, tippemidler) 

Søknadsskjema idrett- og kulturstipend 

Retningslinjer idrett- og kulturstipend  PDF document ODT document