Det finnes mange aktive lag og foreninger i Sirdal kommune. Disse har diverse tilskuddsordninger man kan søke på gjennom året.

Informasjon om de forskjellige ordningene, søknadsfrister samt søknadskjema finner du under.

Eksterne lenker:
Søknadsskjema tilskudd til enkeltarrangement

Tilskudd til anlegg for idrett- og fysisk aktivitet (spillemidler, tippemidler) 

Retningslinjer idrett- og kulturstipend 

Retningslinjer KIF tilskudd, driftstilskudd, oppstartingstilskudd