Du kan søke kommunen om HC-kort om du har behov for parkeringslettelser fordi du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg.

Du kan søke om parkeringstillatelse søm fører eller passasjer. Alle vilkår må være oppfylt før søknad kan innvilges.

Krav til deg som søker:

1. Ha legeattest som viser at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noe lengde.

2. Kunne dokumentere at du har et særlig behov for å parkere nærme spesifikke steder som bosted, arbeidsplass, skole, eller i forbindelse med annen aktivitet.

 

Dersom du søker tillatelse som passasjer, gjelder et tilleggsvilkår om at passasjeren må ha behov for regelmessig hjelp av fører utenfor kjøretøyet.

Parkeringstillatelsen er personlig og det er forbudt for andre å benytte denne. For at kortet skal være gyldig når man er passasjer, må kortinnehaver selv være med i bilen ved parkering.

Her finner du søknad og vedlegg til søknaden:

Søknadsskjema Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Vedlegg til søknaden Legeerklæring

Her kan du finne mer informasjon om ordningen:

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede