Åpningstider

Turistinformasjonen Kvæven, er plassert på Sirdal Fjellmuseum.

Mail: turist@sirdal.kommune.no  / Tlf: 945 02 982

 

Turistinformasjonen på Kvæven åpner fredag 14. januar.

Åpningstider: *fredag - søndag kl. 09.00 - 16.00 

I vinterferie og påskeferie er det åpent hver dag.

* ny åpningstid gjeldende fra 27. januar 2022