Åpningstider

Turistinformasjonen Kvæven, er plassert på Sirdal Fjellmuseum.

Frem til 15. august er den åpen hver dag kl. 09.00 - 16.00

Mail: turist@sirdal.kommune.no  / Tlf: 945 02 982

 

Turistinformasjonen Tonstad er plassert på biblioteket.

Fra 28. juni til 6. august er den åpen hver dag kl. 09.00 - 16.00

Mail: turist@sirdal.kommune.no  /  Tlf: 38 37 90 75