Åpningstider

Turistinformasjonen Kvæven, er plassert på Sirdal Fjellmuseum.

Mail: turist@sirdal.kommune.no  / Tlf: 945 02 982

 

Åpningstider Høstferie:

Fra lørdag 2. oktober til søndag 17. oktober er det åpent hver dag kl. 09.00 - 16.00