Sende inn byggesøknad

Lage byggesøknad? Bruk nye løsninger, se her...
 
 

Egenerklæring konsesjonsfrihet

Hvis du skal kjøpe eiendom/fritidseiendom må du avklare konsesjonsforhold. Det kan man man gjøre selv ved å fylle ut en egenerkæring om konsesjonsfrihet. Slikt et skjema finner du hvis du klikker på lenken under. Vår landbrukskonsulent kan kontaktes via servicetorget (tlf. 38 37 90 00) hvis bistand er nødvendig.

Egenerklæring konsesjonsfrihet

 

Informasjon om boligtomter i Sirdal kommune

Sirdal kommune har ledige boligtomter på Tonstad og Sinnes, Myraleitet.

Boligtomtene på Tonstad, Øvre Sølvbekken har følgende priser: Eneboligtomt kr. 529 403.- og for en «dobbeltomt» kr. 719 989 - Tomtene i Øvre Sølvbekken utløser en tilskuddsordning som pr.i dag er på kr.300 000.- ved ferdigattest.

På Myraleitet 3 er det fortsatt flere tomter igjen. Prisene på disse er satt til kr. 1,6 millioner kroner. Prisene på disse tomtene indeksreguleres hvert år. Det gis allikevel mulighet til å kjøpe hustomter til tidligere satt pris under følgende kriterier: Søker er under 40 år. Kjøper må minimum bo i huset i 10 år. Selges huset før det er gått 10 år skal kjøper betale markedspris. Tomt 15 er også inkludert i disse kriteriene. For mer informasjon rundt reglement for tildeling av kommunale tomter, se vedtaket som ligger som PDF nederst på siden. 

I tillegg til tomteprisene kommer tinglysning/oppmåling og tilkoblingsavgift som betales av kjøper.

For mer informasjon, kontakt Sirdal kommune tlf.38379000 eller post@sirdal.kommune.no

Boligtomter Øvre Sølvbekken

Kjøpekontrakt boligtomter 

Tomt 15

Myraleitet 3

Reguleringsplan - Myraleitet 3

Endring av nedsatt konsesjonsgrense i Øvre Sirdal og kommunalt boligfelt på Myraleite (Sinnes)

Vedtak PS 18/115 - Justering av retningslinjer som følge av opphevelse av boplikt i Øvre Sirdal 

Kart og planer

For å få tilgang til kommunale kart og planer, klikk på lenken under.

Kart og planer - Sirdal kommune

Renovasjon

IRS Miljø har totalansvaret for renovasjonen i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal.

For informasjon om tømmekalender, miljøstasjoner og kontaktinfo - klikk her...

Ambita

Ambita infoland er en handelsportal for norsk eiendoms- og geografisk informasjon som tilbyr opplysninger innen eiendom, kart, vei- og plandata, samt foto. 

Ambita hjemmeside

Planstrategi - Planprogram samfunnsdel

Plan- og bygningslovens § 10-1 pålegger kommunestyret at det i hver valgperiode, senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeides og vedtas en kommunal planstrategi. Formålet med kommunal planstrategi er at kommunen skal drøfte sitt totale planbehov i planperioden 2020-2024.

Planstrategi 2020-2024