Ta gjerne kontakt med oss i kommunen for informasjon om ledige tomter i området.

Ta kontakt med saksbehandler Anita Josdal, Telefon 38379041 / E-post: anita.josdal@sirdal.kommune.no

 

Sirdal kommune har ledige boligtomter på Tonstad og Sinnes, Myraleitet.

Prisene på disse tomtene indeksreguleres hvert år. Det gis allikevel mulighet til å kjøpe hustomter til tidligere satt pris under følgende kriterier: Søker er under 40 år. Kjøper må minimum bo i huset i 10 år. Selges huset før det er gått 10 år skal kjøper betale markedspris. Tomt 15 er også inkludert i disse kriteriene. For mer informasjon rundt reglement for tildeling av kommunale tomter, se vedtaket som ligger som PDF nederst på siden. 

I tillegg til tomteprisene kommer tinglysning/oppmåling og tilkoblingsavgift som betales av kjøper.

 

Kjøpekontrakt boligtomter - øvre Sølvbekken 

Kjøpekontrakt boligtomter - Myraleitet 

Tomt 15

Reguleringsplan - Myraleitet 3

Endring av nedsatt konsesjonsgrense i Øvre Sirdal og kommunalt boligfelt på Myraleite (Sinnes)

Vedtak PS 18/115 - Justering av retningslinjer som følge av opphevelse av boplikt i Øvre Sirdal 

Ferdigattest