Ambita infoland er en handelsportal for norsk eiendoms- og geografisk informasjon som tilbyr opplysninger innen eiendom, kart, vei- og plandata, samt foto. 

Ambita hjemmeside