Plan- og bygningslovens § 10-1 pålegger kommunestyret at det i hver valgperiode, senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeides og vedtas en kommunal planstrategi. Formålet med kommunal planstrategi er at kommunen skal drøfte sitt totale planbehov i planperioden 2016-2019.

Planstrategi 2016-2020 - Planprogram samfunnsdel