Nå er mulig å sende inn byggesøknader til kommunen via ByggSøk.