Sirdal kommune inngår i vertskommunesamarbeidet NAV Lister. Her kan du blant annet søke om økonomisk støtte til livsopphold, nødbolig, økonomisk rådgivning eller gjeldsrådgivning. For informasjon om disse og andre tjenester, ta kontakt med NAV Kontaktsenter på tlf 55 55 33 33. For å komme direkte til NAV sine hjemmesider, klikk her... 

Økonomisk støtte og rådgivning

Er du uten inntekter eller andre økonomiske rettigheter kan du søke om økonomisk støtte i form av sosialhjelp hos NAV. Har du betalingsproblemer og eller gjeld kan vi bistå med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.

Kvalifiseringsprogrammet 

  • Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.
  • Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg om opplæring og arbeidstrening, og den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet.
  • Programmet gir også en mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt du kan ha dersom du ikke klarer vanlig arbeid.

For søknadsskjema og mer informasjon, se www.nav.no. Kontaktinformasjon til NAV Lister finner du i "kontaktboksen" oppe til høyre på denne siden.