Sirdal kommune inngår i vertskommunesamarbeidet NAV Lister. Her kan du blant annet søke om økonomisk støtte til livsopphold, nødbolig, økonomisk rådgivning eller gjeldsrådgivning. For informasjon om disse og andre tjenester, ta kontakt med NAV Kontaktsenter på tlf 55 55 33 33. For å komme direkte til NAV sine hjemmesider, klikk her...