kommuneplanbilde_300x225.jpg

Arealdel Sirdal sør og Sirdal nord

Arealdelen finner man i planregisteret, planID 2013004 (Sirdal sør) og planID 2016008 (Sirdal nord)

Sirdal sør: https://www.arealplaner.no/sirdal4228/arealplaner/303
Sirdal nord: https://www.arealplaner.no/4228/arealplaner/337