kommuneplanbilde_300x225.jpg

Arealdel Sirdal sør og Sirdal nord

Arealdelen finner man i planregisteret, planID 2013004 (Sirdal sør) og planID 2016008 (Sirdal nord)

Lenke til planregisteret > http://webhotel3.gisline.no/webplan_4228/