Sirdalsvekst KF er et kommunalt foretak som tilbyr støtte til næringslivet i Sirdal. Støtten vi tilbyr skal bidra til næringsutvikling og nyskaping i kommunen. Bedrifter og nyetableringer som videreutvikler eller skaper nye arbeidsplasser vil være spesielt prioritert. For å kunne søke om støtte så må selskapets virksomhet være lokalisert i Sirdal kommune.

Tildelingskriterier som blir vektlagt ved vurdering:

  • Antall arbeidsplasser (nye og videreutviklet)
  • Hvor stor andel av ansatte er bosatt i Sirdal
  • Nyskaping i kommunen
  • Videreutvikling og sikring av virksomheten
  • Kompetanseutvikling

Retningslinjer for Sirdalsvekst KF

 

Søknad til Sirdalsvekst KF:

For å søke om støtte fra Sirdalsvekst KF må du fylle ut vårt søknadsskjema. Søknadsskjemaet finner du ved å følge linken under.

Søknadsskjema om støtte fra Sirdalsvekst KF

Søknad med vedlegg vil i utgangspunktet være offentlig etter offentlighetsloven. Aktuelle søkere må gjøre Sirdalsvekst KF særskilt oppmerksom på om det er opplysninger de mener skal unntas som taushetsbelagte og avklare dette med Sirdalsvekst KF før søknad sendes.

 

Har du ikke anledning til å sende på e-post så kan den sendes pr. post til:

Sirdalsvekst KF v/Sirdal kommune, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad

 

Tidligere tildeninger fra Sirdalsvekst KF:

Tildelninger Sirdalsvekst KF 2023

Tildeninger Sirdalsvekst KF 2022

Tildeninger Sirdalsvekst KF 2021