Sirdalsvekst KF er et kommunalt foretak som tilbyr støtte til næringslivet i Sirdal. Støtten vi tilbyr skal bidra til næringsutvikling og nyskaping i kommunen. Bedrifter og nyetableringer som videreutvikler eller skaper nye arbeidsplasser vil være spesielt prioritert. For å kunne søke om støtte så må selskapets virksomhet være lokalisert i Sirdal kommune.

Tildelingskriterier som blir vektlagt ved vurdering:

 • Antall arbeidsplasser (nye og videreutviklet)
 • Hvor stor andel av ansatte er bosatt i Sirdal
 • Nyskaping i kommunen
 • Videreutvikling og sikring av virksomheten
 • Kompetanseutvikling

Retningslinjer for Sirdalsvekst KS

 

Søknad sendes på e-post til Sirdalsvekst KF:

post@sirdal.kommune.no

Søknad med vedlegg vil i utgangspunktet være offentlig etter offentlighetsloven. Aktuelle søkere må gjøre Sirdalsvekst KF særskilt oppmerksom på om det er opplysninger de mener skal unntas som taushetsbelagte og avklare dette med Sirdalsvekst KF før søknad sendes.

 

Har du ikke anledning til å sende på e-post så kan den sendes pr. post til:

Sirdalsvekst KF v/Sirdal kommune, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad

 

About Sirdalsvekst

Sirdalsvekst KF is a municipal enterprise that offers support to businesses in Sirdal. The support we offer will contribute to business development and innovation within the municipality. Companies and start-ups that further develop or create new jobs will be given special priority. In order to be able to apply for support, the company's operations must be located in Sirdal municipality.

Allocation criteria used for evaluation:

 • Number of jobs created (new and further developed)
 • What proportion of employees live in Sirdal
 • Innovation in the municipality
 • Further development and safeguarding of the business
 • Skills development

 

Standard rates for grants and loans*:

 • Establishment grant - up to NOK. 50,000 (if the company has one full-time employee. Must be main occupation)
 • New private commercial buildings - up to 25% loan and 20% grant (limited to NOK 750,000)
 • Renovation of commercial buildings - up to 20% loan and 15% grant
 • Investment:
 • Subsidy of up to 20% (limited to NOK 500,000)
 • Loan up to 25%
 • Training and development - up to 50% grant (does not apply to lost earnings)
 • Preliminary project – to be assessed on an ongoing basis

*These are only standard rates that are guidelines for the board. The board will be able to make assessments at any time within the framework of the Ministry’s standard statutes for kraftfond.

Support will not be given for:

 • Car, boat, snowmobile, tractor, ATV and other personal vehicles
 • Measures supported by the Department of Agriculture
 • Power plant (pre-project only)
 • Cultural initiatives that are not purely commercial
 • Hobby projects
 • Ordinary operating expenditure, installments or interest on loans

 

What the application must contain:

 • Established companies:

 

 • Name
 • Organisation number
 • Address
 • Email address
 • Account number
 • Contact person
 • Accounts for the last 3 years.

 

 • Newly established/under formation:

 

 • Proposed name
 • Ownership
 • Type of holding

 

 • Both established and newly established:
 • Information on the business, number of employees and future prospects
 • Operating plan for the next 3 years
 • Detailed description of the investment, activity or operation in which the application is based
 • Investment proposal with financial description of the operation/investment
 • Financial plan – proposal for financing the action/investment
 • Information on other public support that has been received in the last 3 years (this includes reduced employer's contribution, electricity subsidies and support received from others).

Please send applications to Sirdalsvekst KF via email or post:

Email - post@sirdal.kommune.no           postal address - Sirdalsvekst KF

v/Sirdal kommune

Tonstadveien 28

4440 Tonstad

Redusert arbeidsgiveravgift og energikostnad

Redusert arbeidsgiveravgift 
Sirdal ligger i sone 1 a som kan gi redusert arbeidsgiveravgift. (Se Arbeidsgiveravgift – Soneinndeling- Skatteetaten)

Redusert energikostnad
Sirdal har ordning med redusert energikostnad for næringsdrivende. For ytterligere informasjon: Ta kontakt med Sirdal kommune.