I Sirdal finnes det særskilte ordninger med goder for innbyggerne og for næringslivet. 

Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med informasjonsavdelingen, tlf. 38379000. 

GENERELT

Legedekningen er god – egen vaktordning i kommunen
Ambulansetjenesten er god – egen ordning i kommunen – høy bemanningsfaktor
Veglys – godt utbygd over hele kommunen
Breiband og fiber er godt utbygd. Tettstedene har tilbud om tilkobling av fiber.
Båthavn med billig leie.
Gamle skolehus står til disposisjon for grendene

GRATIS

• Bruk av gymsal og utstyr på skolene ved trening. Gjelder lokale lag og foreninger.
• Gode treningsforhold, kunstgressbane, ballbaner, løypenett mv.
 
SUBSIDIERT
• Treningsrom (styrkerom) – Tonstad og Sinnes

FAMILIE/ BARN

Kontantstøtte - barn under 1 år. Kr. 1.700 kr pr. mnd
Søskenmoderasjon i barnehagene 50 % for barn nr. 2 og 75 % for barn nr. 3.
God bemanningsnorm i barnehagene.
 

UNGDOM

Elevstipend - kr. 6.700 pr. semester, tildeles etter søknad 16 ganger.

Søknadsskjema for våren blir publisert 15.01.
Søknadsskjema for høsten blir publisert 15.09.

Sommerjobb (alle som er ferdige med 10.kl. får tilbud om sommerjobb i 3 uker)
 

SUBSIDIERT

• Middagsutkjøring
• Trygghetsalarm
• Ambulerende vaktmester
 

LAG OG FORENINGER

NÆRING

Kraftfondet:
Bedriftsrettet del styres av Sirdalsvekst KF (finansieres av kommunen - 3,5 mill.)
- tilskudd og lån
- bedriftsrådgivning

Strategisk del - kommunen v/næringssjefen

- billig kraft til næring kr 25 øre/kWh. Ta kontakt med Sirdalsvekst om man ønsker mer informasjon om redusert energikostnad for næringsdrivende. 
- tilskudd for tiltak som ikke er rent bedriftsrettet, f.eks infrastruktur
- billige næringstomter

LANDBRUK/BYGDEJAKT/FISKE 

Tilskudd landbruk i henhold til eget regelverk
Skuddpremie for rev