1. Barnevernvakt i Kristiansand kommune ivaretar akuttberedskapen for Lister barnevern når Lister barnevern er stengt.

Barneverntjenesten er stengt på følgende tidspunkter og du må da ringe følgende vaktnummer: Tlf: 38 07 54 00 

Mandag til fredag fra kl. 15:30 - 08:00
Lørdag                            Stengt
Søndag                           Stengt

2. Lister Barnevern har akuttberedskap i sin åpningstid. Tlf: 38 38 20 00

3. Barnevernvakta for Kristiansands regionen ivaretar beredskapen på helligdager.

4. Ved mottakk av meldinger, etter lov om barneverntjenester § 4-2 skal meldingen videresendes til Lister Barnevern påfølgende virkedag

5. Barnevernvakta har ansvar for å ta imot henvendelser og vurdere disse. Dersom det oppstår situasjoner hvor det er behov for utrykning i området til Lister Barnevern, skal
ansatte (Lister Barnevern) fra egen liste kontaktes for utrykning. Dersom man ikke kommer i kontakt med noen på lista rykker barnevernsvakta i Kristiansand ut.
Lister Barnevern blir da belastet for timene. 

6. Avtalen gjelder fra 01.01.2018 til 31.12.2018