Barnevernvakt i Kristiansand kommune ivaretar akuttberedskapen for Lister barnevern når Lister barnevern er stengt.

Telefon:
38 07 54 00
116 111
02800

 
Åpningstider:
Mandag - torsdag 08:00 - 23:00
Fredag 08:00 - 24:00
Lørdag 17:00 - 01:00
Søndag 17:00 - 23:00.
Alle dager aktiv bakvakt via 116 111 

Besøksadresse:
Besøksadresse dagtid:
Gyldenløvesgt 23, 4 etg.

Besøksadresse på kveldstid:
Kristiansand politistasjon
Tollbodgata 45
Kristiansand

Postadresse:
Postboks 74
4685 NODELAND

Nettside:
https://www.barnevernvakten.no/kommuner/kristiansand-kommune

E-post:
barnevernsvakta@kristiansand.kommune.no