Kort historisk tilbakeblikk

Før 1838 gikk grensen mellom Stavanger amt og Lister amt i elven Sira som deler Sirdal i to. Området på vestsiden av Sira hørte til Lund skipreide i Stavanger amt, mens østsiden lå i Feda skipreide i Lister amt. ( I kirkelig sammenheng hørte begge sider av Sira til samme sogn: Bakke sogn i Lund prestekall. )
Fra og med 1838 ble vestsiden av Bakke sogn overført til Lister amt. Sognet ble etter hvert delt i tre herreder: Øvre Sirdal, Tonstad og Bakke.
Kommunen Sirdal ble opprettet i 1848 da den ble utskilt fra Bakke formannskapsdistrikt. I 1905 ble kommunen delt mellom Tonstad kommune og Øvre Sirdal kommune. I 1960 ble Tonstad, Øvre Sirdal samt Haughom- grenda fra Bakke kommune slått sammen til Sirdal kommune. Sirdal kommune ble i 1987 utvidet med Espetveit og Viraksgrenda som tidligere tilhørte Flekkefjord kommune.

 

Kommunevåpen

Rypefangst var i tidligere tider en svært  viktig næringskilde for sirdølene. Derfor var det naturlig at kommunevåpenet også gjenspeiler dette. 
Stein Davidsen ble engasjert til å utforme skissen til kommunevåpenet. Kommunevåpenet ble vedtatt  av Sirdal kommunestyre 30. august 1984 i sak K. 128/84 og ved Kgl.resolusjon den 17.1.86.: 
Sirdal kommunes våpen skal vere: I grønt tre oppflygende sølv ryper, 2 - 1.  Sirdal kommunes flagg skal vere: I grønt tre oppflygende hvite ryper, 2 - 1.

Godkjenning av våpen og flagg, Sirdal kommune, Agder.