NVE overleverer skredfaresonekart til Sirdal kommune torsdag 23. mai 2019 kl. 12-16

Overleveringen i Sirdal kommune finner sted i Sirdal kommunehus, Tonstadveien 28.

Kartene gir bedre og mer presis oversikt over skredfaren i kommunen. Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. Det er kartlagt utvalgte områder i kommunen.

Kontaktperson for overleveringen er:

Regionsjef Anne Cathrine Sverdrup, mobil: 907 52 061