På Lørdag arrangerte Sirdal Fjellmuseum, Smak av Sirdal og Sirdalsferie «åpent tun» på Kvæven. Det var mange besøkende og store og små koste seg i kaféen i Våningshuset og ute på tunet med karding og toving og med natursti.