Onsdag 28. oktober vil treningsrommet ved Sirdal kulturhus bli gjenåpnet. Lokalet har blitt pusset opp og en del utstyr er skiftet ut. Det nye utstyret er bestilt, men dessverre ennå ikke på plass.

Pga. pandemien vi er midt oppe i, vil det være strenge regler for bruk av rommet i forhold til smittevern og det vil maks kunne være 3 personer tilstede i rommet samtidig. Treningsrommet vil være åpent på hverdager mellom 09.00 – 22.00, men stengt på lørdag og søndag inntil videre. Vi ber brukere følge retningslinjer og smittevernregler som er hengt opp i og utenfor treningsrommet.  Brudd på disse vil kunne føre til at treningsrommet  kan bli stengt igjen.

Fra 28.10.2020 kommer vi til å åpne opp adgangen igjen for de som allerede har avtale for bruk av treningsrommet. Nye brukere må henvende seg til Sirdal kommune for undertegning av avtale, utlevering av brikke m.m.

Enhet for kultur