SYMJEBASSENGET VED SKULEN
ER OPE: f.o.m. måndag. 02.10. – 14.12.17
ER STENGD: Skulen sine ferie- og fridagar

SMÅBORNSBADING MÅNDAG KL. 16.30 – 18:00

VASSGYMNASTIKK/
REVMATIKARBADING
MÅNDAG KL. 18:00 - 19:30
M/FYSIOTERAPEUT frå KL. 18:00 - 18:45
Marianne Horve
Hausten 2017:  16.10., 30.10., 13.11., 27.11. og 11.12

FAMILIEBADING TORSDAG KL. 16:30-18:30
BADING FOR DAMER: TORSDAG KL. 18:30-19:30

REGLAR FOR BADINGA:
* SMÅBORNSBADING: 0 ÅR - 2. kl. saman med vaksne
* FAMILIEBADING: Born kan gå åleine f.o.m. 5.klasse
Elevar f.o.m. 8. klasse kan ta med seg eit mindreårig barn

NB! Alle skal vaska seg og dusja utan klede før dei går i bassenget.
Hugs å setja av deg utesko i gangen før du går i garderoben.

  • Badstova er på både måndagar og torsdagar
  • ​Heisstolen er i bruk måndagar, men han skal ikkje brukast til leiking
  • Det som ligg i gangen, "slangar" og "kjevle", høyrer til Fysak og blir brukt av fysioterapeuten

Kommunestyret i Sirdal vedtok at det etter 1. januar 2001 skal takast betaling av brukarane av bassenget.
PRIS FOR BRUK AV BASSENGET PÅ KVELDSTID:
KR 20,-   FOR VAKSNE
KR 10,-   FOR BORN