Sirdal brann og redningsvesen kalles nå unødig ut til meldinger om utmarksbrann.

Dette skjer når ansvarlige for sviing og brenning ikke melder inn aktiviteten til 110-sentralen på forhånd.

ALL BRENNING UTENDØRS SKAL MELDES INN I GOD TID FØR START.

Melding gjøres enkelt og hurtig på skjema hos Rogaland brann og redning (110-sentralen):
https://www.rogbr.no/meldinger/melding-om-bruk-av-ild-utend%c3%b8rs