Det skjer mye i Sirdal i sommer med ulike arrangementer. Det er kjempebra! Facebook-siden Heimesommar i Sirdal 2023 oppdateres av kommunen og her er eksterne også invitert til å dele og annonsere sine arrangementer. 
Sirdal kommune prøver å nå ut bredt. Og vi ønsker at også de som ikke benytter seg av sosiale medier får informasjon om Heimesommar aktiviteter. Derfor er det sendt ut en flyer med utvalgte arrangementer slik at flest mulig kan inkluderes, og få gode opplevelser. 
Vi håper innbyggere og tilreisende bruker tilbudene som presenteres i Sirdal denne sommeren!